Potenciali

Potenciali

Neizkoriščen potencial na področju učinkovite rabe energije tako v Sloveniji kot tudi Evropi so zgradbe-javne kot tudi zasebne-saj približno 40 % končne porabe energije predstavljajo hiše, javne in zasebne pisarne, trgovine in druge zgradbe. Tehnike, s katerimi bi bilo mogoče obstoječo porabo zmanjšati za polovico in še več, že obstajajo, vendar se trenutno še vedno prenovi premalo zgradb kot tudi uvaja premalo najučinkovitejših naprav. Zato možnosti za velike prihranke energije na tem področju ostajajo neizkoriščene.

Raba elektrike po namenih v letu 2009

 

Created with Highcharts 4.0.4 Ogrevanje prostorovOgrevanje sanitarne vodeKuhanjeRazsvetljavaHladilniki in komobinirani hladilnikiZamrzovalne skrinje in omarePralni in pralno sušilni stroji (za pranje)Sušilni in pralno sušilni stroji(za sušenje)Pomivalni strojiOsebni računalniki in monitorjiTelevizijeKlimatske napraveDrugi porabniki električne energije

Vir: Statistični urad RS

Druga največja možnost so prihranki v prometu in industriji (npr. z uvajanjem energetsko učinkovite industrijske opreme, boljšim zagotavljanjem informacij za mala in srednje velika podjetja ter uvedbo sistemov za energetske preglede in upravljanje). V Evropi je velik potencial tudi na področju soproizvodnje z visokim izkoristkom ter daljinskega ogrevanja in hlajenja.

V Evropski uniji porabi energetski sektor približno 30 % primarne energije za pretvorbo energije v električno energijo in toploto ter njuno distribucijo, približno 20 % primarne energije pa porabi industrija. Zato bo v prihodnosti potrebno vzpostaviti nove proizvodne zmogljivosti in infrastrukturo, ki bo nadomestila zastarano opremo z novo, energetsko učinkovito, ki bo zadostila povpraševanju. Lahko trdimo, da se potencial učinkovite rabe na področju elektrike na ravni EU kaže predvsem pri izboljšavah v učinkovitosti proizvodnje elektrike in tudi toplote ter tudi pri izboljšavah učinkovitosti industrijske opreme. Potencial obstaja tudi na področju energetske učinkovitosti javne infrastrukture kot je cestna razsvetljava in pri uporabi energetsko učinkovitih proizvodov v gospodinjstvih (varčni gospodinjski aparati, elektronika, varčne sijalke….), saj gospodinjstva v EU porabijo za razsvetljavo in električne naprave približno 15% celotne potrebne energije.

Varčujte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice