Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Vransko

Delovanje manjših sistemov daljinskega ogrevanja je v poletnih mesecih neučinkovito zaradi manjše rabe toplote, zato je smiselno sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso nadgraditi s toplotnimi solarnimi sistemi. Prvi takšen primer v Sloveniji je sistem integracije sprejemnikov sončne energije in daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na Vranskem.

Več informacij najdete na spletni strani

Eko hotel – Park hotel Bohinj

Park hotel Bohinj je prvi eko hotel pri nas v katerega je bila investicija relativno visoka, vendar pa glede na stalno rastoče cene energije še vedno ekonomsko upravičljiva. Objekta (hotel in vodni park) imata skupaj 15.000 m2 uporabnih površin in sta med seboj povezana s podzemnim hodnikom. Stavba je v celoti izdelana iz lesa in drugih naravnih materialov. V stene hotela je bila vgrajena nadstandardna toplotna izolacija in lesena okna z dobrimi izolacijskimi lastnostmi. Hotel ima tudi lastno vrtino globine 430 m za toplotne črpalke voda/voda s katerimi ogrevajo stavbo, bazen in sanitarno vodo, del pa se jo uporabi za izplakovanje sanitarij. V poletnem času pa z načrpano vodo hladijo sobe in druge hotelske prostore. Hotel ima tudi dve enoti za kogeneracijo na utekočinjen naftni plin, ki proizvedeta 240 kWh elektrike in 400 kWh toplote. Proizvedena elektrika se uporablja za pogon toplotnih črpalk, celotnega hotela in naprav v vodnem parku. Proizvedena toplota pa se uporablja za ogrevanje bazena. Celoten sistem na ta način ustvarja 200.000 € energetskih prihrankov letno.

Povezava na članek

Univerza v Indiani, ZDA

Ball State Universitiy v Indiani ima 22.000 študentov in več kot 100 poslopij na površini 1.620.000 m2. Na zemljišču so še parkirišča, stadioni, športne dvorane, zelenice, parki in ribniki. Stavbe na zunaj kažejo na dolgoletno zgodovino univerze, znotraj pa so opremljene z najnovejšo hladilno – ogrevalno tehniko. Zemeljske sonde in toplotne črpalke univerze BSU grejejo in hladijo 67 stavb - prihranek 2 milijona dolarjev letno. S tem projektom so začasno zagotovili delo 2.300 ljudem, nekaj med neposrednimi izvajalci, nekaj pa med dobavitelji in proizvajalci opreme.

Povezava na članek

Vgradnja oken

Zamenjava razsvetljave

Toplotna zaščita stavb

Hlajenje

Soproizvodnja toplotne in elektrike (SPTE)

Varčujte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice