Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kako do sofinanciranja? 

Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, letno pripravlja in objavlja javne razpise za sofinanciranje investicijskih projektov na področju URE in OVE, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov. Sektor pokriva aktivnosti s področja trajnostne rabe energije iz programa za črpanje kohezijskih sredstev.

Več informacij glede sofinanciranja in kreditiranje si lahko preberete tukaj.

Kateri so nizkotemperaturni ogrevalni sistemi? 
Med nizkotemperaturne ogrevalne sisteme prištevamo talno ogrevanje in ogrevanje z ventilatorskimi konvektorji, pa tudi radiatorsko ogrevanje, pri katerem je temperaturni režim 55/45 °C ali nižji. Temperatura ogrevanja se med letom spreminja, prav tako temperatura vira toplote. Realno energijsko sliko nam zato da le letno grelno število, ki upošteva razmerje med toplotnimi potrebami in vloženo energijo preko celega leta, vključno s potrebno energijo za dodatno ogrevanje.
Kaj pomeni izraz grelno število? 
Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom imenujemo grelno število. Označujemo ga z oznako COP. Njegova vrednost je odvisna od vrste toplotne črpalke in vira okoliške toplote in v povprečju znaša od 3 do 5 in tudi več. Grelno število je odvisno od temperature vira toplote, ki ga izkoriščamo, ter od temperature medija, s katerim ogrevamo objekt. Grelno število je višje, če ima vir toplote sorazmerno visoko temperaturo in če je temperatura ogrevalnega medija nizka.
Kakšne so prednosti toplotne črpalke zrak – voda pred drugimi izvedbami toplotnih črpalk? 
Prednosti toplotne črpalke zrak-voda so:
 • nizki investicijski stroški v primerjavi z drugimi sistemi, ker ni potrebna gradnja primarnega sistema (kolektorja ali vrtin),
 • enostavna in poceni montaža ter kasnejše vzdrževanje sistema, saj so vsi deli enostavno dostopni,
 • majhen potreben prostor z opremo in instalacije,
 • za razliko od izvedbe ostalih dveh vrst toplotnih črpalk niso potrebna posebna dovoljenja za vgradnjo.

Kaj pomeni izraz rekuperacija odpadne toplote? 
Rekuperacija odpadne toplote pomeni izmenjavo odpadnega zraka s svežim, ob tem pa se izrabi toplota odpadnega zraka, s katerim se segreje sveži pritekajoči zrak v objekt. Rekuperacija se izvede v klimatu, ki se dodatno po potrebi ogreva z vročo vodo iz kotlovnice. Sodobne rekuperacijske naprave omogočajo do 80% izkoristek odpadne toplote zraka.

Proizvajajte

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice