Kolesarjenje in hoja

Kolesarjenje in hoja

Dobro alternativo motoriziranim oblikam prometa (zlasti v mestnih središčih) predstavljata hoja in kolesarjenje, saj pomembno pripomoreta k zmanjševanju prometnih zamaškov v majhnih in srednje velikih mestih. V Sloveniji se z različnimi (domačimi in mednarodnimi) projekti želi prebivalce spodbuditi k pogostejši hoji ali kolesarjenju po vsakdanjih poteh in s tem k bolj zdravemu in okolju prijaznejšemu načinu življenja.

Kolesarjenje in hoja imata več koristi:

 • ekonomske: nižji stroški za prevoz, manj zastojev in z njimi povezanih ekonomskih stroškov, zmanjšanje stroškov za zdravstvo;
 • družbene: večja neodvisnost in dostopnost za vse skupine ljudi, demokratizacija mobilnosti, omogočanje mobilnosti tistim, ki niso vozniki, zmanjševanje socialne izključenosti;
 • okoljske: manj emisij in hrupa, nižja poraba neobnovljivih naravnih virov, boljša izraba prostora;
 • osebne: redna rekreacija, srečevanje prijateljev in druženje, boljše zdravstveno stanje;
 • politične: manjša odvisnost od uvožene energije.
Hoja in kolesarjenje sta prav tako kot avtomobilski in javni promet pomembna za prostorsko načrtovanje in mestni proračun, saj lahko upravljanje mobilnosti razreši prometne probleme z relativno nizkimi stroški. Odpravljanje navezanosti ljudi na avtomobile je dolgoročno gledano edini smiselni ukrep, ki ga lahko izvedejo občine. Namreč, možnosti za preusmeritev ljudi od vožnje z avtomobilom k hoji ali kolesarjenju je v naših majhnih in srednje velikih mestih zelo veliko, saj je približno polovica vseh poti, ki jih opravimo z avtomobilom, krajša od 5 kilometrov. Zmanjšanje nepotrebnih kratkih voženj je lahko prvi pomemben korak k trajnostni mobilnosti, a je Slovenija po dolžini kolesarskih stez na prebivalca še vedno daleč od nekaterih evropskih držav.

Zato so potrebne korenite spremembe v načrtovanju in izvajanju mestne prometne politike  ter celovit in integriran pristop k spodbujanju trajnostne mobilnosti tako v mestih kot na podeželju. Politika in podjetja bi si morali poleg celovitega osveščanja javnosti prizadevati za razvoj kolesarske infrastrukture (izboljšanje mobilnosti starejših, otrok, skupin z nižjimi prihodki in invalidov), spodbujanje nemotoriziranega prevoza na delo (z dodatki, kot to počnejo že marsikje po Evropi), zapiranje mestnih centrov za promet ter višje cene parkirišč.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice