Arhiv novic

Arhiv novic

Podnebna nevtralnost bo s podnebnim zakonom EU postala del zavezujoče zakonodaje

Evropska komisija bo predstavila podnebni zakon, s katerim bo evropski cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 postal del zavezujoče zakonodaje. Ta zakon bo predstavljal osnovo za vse druge predloge v okviru evropskega zelenega dogovora, je v nedavnem Montelovem podkastu dejala izredna profesorica energetskega prava na Univerzi v Oslu Catherine Banet.

Kot je pojasnila, bo podnebni zakon »zavezujoč na ravni EU in po možnosti tudi na ravni posameznih držav članic. Gradil bo na arhitekturi sistema upravljanja energetske unije«.

»Sicer vemo zelo malo o dejanski arhitekturi tega zakona, ob čemer na področju vsebine pričakujemo predvsem pravni akt, ki bo določal cilj neto ničelnih emisij za članice EU do leta 2050. To bo dejansko splošni cilj, ki bo usmerjal vse druge predloge. K dosegi tega cilja, ki bo zajemal vse sektorje, bodo torej morale prispevati tudi vse druge politike EU,« je dejala Banetova.

Po uzakonitvi splošnega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 se ob koncu leta načrtuje tudi vpeljava evropskega podnebnega pakta. Temu naj bi nato sledila še vrsta zakonodajnih pobud, usmerjenih v spremembo obstoječe zakonodaje, predvsem denimo na področju deleža toplogrednih plinov za leto 2030.

»Komisija je sporočila, da bo do letošnjega poletja v okviru povišanja ciljnega deleža emisij toplogrednih plinov na vsaj 50 ali celo 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990 predstavila tudi načrt za oceno učinkov,« je dejala Banetova.

Ob tem je omenila še eno področje, ki je v presoji za morebitno povečanje ciljnega deleža, in sicer delež obnovljivih virov energije. Kot je dodala, pa bo ta predlog verjetno podan šele naslednje leto.

Banetova je ob tem omenila, da Evropska komisija trenutno pripravlja tudi »strategijo za pametno povezovanje sektorjev«, ki naj bi jo predvidoma predstavila ob koncu tega leta ali v začetku naslednjega.

Ta strategija je »ključnega pomena, saj je med različnimi sektorji energetskega sistema toliko dogajanja, da je res potrebno povezati vse elemente. Sveženj o čisti energiji je bil veliki meri osredotočen na električno energijo, torej moramo to povezati tudi z dogajanjem v plinskem sektorju ter v sektorjih ogrevanja in hlajenja, ki se jim do sedaj ni ustrezno posvetilo, in vsem tem sektorjem zagotoviti enake konkurenčne pogoje«.

Glede razogljičenja plinskega sektorja je Banetova dodala, da lahko sektorje hitro razogljičimo s pomočjo plina, »morda celo hitreje kot v primeru takojšnje popolne elektrifikacije. Plin bo torej odigral pomembno vlogo tudi na kratki rok«.

Na vprašanje glede tega, kako se bodo na predloge v okviru zelenega dogovora odzvale države članice, je Banetova odgovorila, da bi lahko bile države vzhodne Evrope »do predlogov bolj zadržane, saj bo zanje to težje in zaradi vprašanj, veznih na konkurenčnost«, medtem ko druge države vidijo predloge kot »veliko priložnost, kar velja tudi za zasebni sektor«.

Banetova je ob tem dodala, da bo najverjetneje prišlo do vpeljave mejnega davka na ogljik, kar pa »ne bo enostavno, saj bo sprožilo odziv zaradi pravil svetovne trgovine. Govorimo namreč o mejni dajatvi, ki jo v okviru pravil Svetovne trgovinske organizacije (WTO) le težko utemeljimo. Zagotoviti je treba skladnost z načeli na področju nediskriminatornega delovanja, dostopa do trga, pravičnosti, drugačne obravnave itd., ki bodo pod vprašajem na primer zaradi predpisa o ogljičnem odtisu določenega produkta v okviru mejnega davka na ogljik.«
 
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
188

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice