Arhiv novic

Arhiv novic

Maloprodajne cene elektrike za gospodinjstva in industrijo lani zrasle

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2019 znašala 160,1 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 101,8 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 6 %, kažejo podatki, objavljeni na strani ministrstva za infrastrukturo (MZI).

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je lani za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispvek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2019 znašale 17,4 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile.  Trošarina je v letu 2019 znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V letu 2019 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene za gospodinjstva znašal 36 %, delež omrežnine 33,3 %, delež dajatev v energetiki 10,8 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18 % končne maloprodajne cene.

Medtem je v primeru negospodinjskega odjema tržna kategorija dobava energije lani znašala v povprečju 53,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju zvišala za 10 %. Regulirana cena omrežnine je v povprečju znašala 18,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 3 %. Dajatve za namene energetike so v letu 2019 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo zvišanje za 2 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2019 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh, kar je v povprečju za 1 % več kot leta 2018.

V letu 2019 je delež postavke za dobavo energije negospodinjskim odjemalcem znašal 63,6 %, delež omrežnine pa 21,8 %, delež dajatev v energetiki je znašal 11,5 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
189

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice