Arhiv novic

Arhiv novic

Raziskava o energetski učinkovitosti v Sloveniji

Borzen in Trajnostna energija sta že vrsto let glavni sofinancer edine sistematične slovenske raziskave na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije – raziskave REUS.

V raziskavi, ki zajema slovenska gospodinjstva, smo tudi v letu 2019 spremljali okoljske trende na področju:

 • Ravnanja z energijo: tu je zanimivo, da preko 70 odstotkov vprašanih kot motiv za učinkovitio rabo energije navajajo prihranek denarja in varovanje okolja, kot najbolj potratno energetsko razvado pa v 56 odstotkih navajajo osebni avtomobil.

 • Stanje stavb, gretje, hlajenje: tu so za anketirance najbolj pomembni nizki stroški porabe, nizka raba energije in svež zrak v stanovanju (vse preko 60 odstotkov).

 • Električne naprave: podatki kažejo, da 2 odstotka vprašanih električno energijo proizvajajo sami, verjetnost, da bi to počeli ostali vprašani pa velja pri približno 5 odstotkih ljudi.

 • Mobilnost: verjetnost, da bodo vprašani kupili električni avto je 9 odstotna, podatki tudi kažejo, da bi bila spodbuda za menjavo lastništva avtomobila z uporabo različnih storitev mobilnosti zlasti to, da se ne bi porabilo bistveno več časa kot z avtom ter dobre povezave (oboje preko 44 odstotkov).

Več informacij pa najdete v raziskavi.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
1409

Informirajte se

B

  Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

  OVE Obnovljivi viri energije Več...
  Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

  SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

  URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice