Trajnostna energija lokalno 017

Trajnostna energija lokalno 017

Tretje strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev 017


TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Kako do uspešnega financiranja ukrepov URE 

je potekala 14. septembra 2017

Tradicionalne Borzenova izobraževalne konferenca je ponudila pregled novosti URE projektov in njihovega uspešnega financiranja.

Mednarodno ekspertno predavanje o zelenem financiranju

Vpogled v to, kako se »zelenega financiranja« lotevajo najboljši na svetu, ste izvedeli iz ekspertnega predavanja vodilne strokovnjakinje dr. Nine Seega iz Univerze v Cambridge: »Kako pospeševati rast trajnostnih financ?«

 

 

Nina Seega je doktorirala na Univerzi v Cambridgu in je raziskovalni svetovalec pri Inštitutu za vodenje trajnosti Cambridge (Cambridge Institute for Sustainability Leadership). Med dru-gim je sovodila tim zaanalizo tveganj »zelenih financ« mednarodne skupine vlad in guvernerjev centralnih bank 20 največjih svetovnih gospodarstev, med njimi EU, tako imenovana skupina G-20, katerega rezultat je letošnje 11. julija objavljeno poročilo »skupine za zelene finance« G-20.


 

 

Seznanili ste se tudi z regulativnimi novostmi na področju URE, ki jih prinaša nov zimski sveženj EU in slovenska zakonodaja, kot tudi praktičnimi primeri uspešnega financiranja ukrepov URE. 

Več informacij o vsebini konference je na voljo v Sporočilu za javnost.


Oglejte si program

 

 

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 


 

Dogodki in natečaji

Prijavite se na e-novice