Arhiv novic

Arhiv novic

V pripravi eden večjih URE in OVE projektov slovenskih občin

Konec lanskega leta se je zaključil pilotni projekt na področju učinkovite rabe (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) ELENA EBRD, pri katerem so sodelovale tri mestne občine, v pripravi pa je že nov. V primeru pridobitve EU sredstev bo šlo za enega večjih URE in OVE projektov, v katerem bo prav tako sodeloval konzorcij mestnih občin, je povedal Tilen Kosi iz podjetja Envirodual.

Projekt ELENA EBRD ‘Energetska obnova Mestnih občin Novo mesto, Kranj in Celje' predstavlja edinstveni projekt v Sloveniji, pravi Tilen Kosi iz podjetja Envirodual, ki je pripravilo prijavno vlogo na mehanizem ELENA in delovalo kot vodilni svetovalec pri omenjenem projektu (priprava tehnične dokumentacije za projekte, priprava poročil, javnih naročil, ...). Pri projektu je sodeloval tudi Inštitut za javno zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, ki je opravljal vlogo projektnega pravnega svetovalca, še dodaja Kosi.

 

Kot poudarja sogovornik, so pri projektu nastale sinergije, ki presegajo le projektno sodelovanje. Poleg tega, da je bil pri izvajanju projekta uporabljen institut kombinirane uporabe različnih virov financiranja (sredstev zasebnega partnerja, sredstev občinskih proračunov in sredstev skladov EU), izstopa tudi dejstvo, da so se tri mestne občine v Sloveniji povezale in skupno izvajale projekt, pri čemer so navedene mestne občine »še vedno ene izmed redkih naročnikov v Sloveniji, ki so energetsko sanacijo javnih objektov izvedli v takem obsegu in po modelu energetskega pogodbeništva (angl. Energy Performance Contracting - EPC)«. V štirih letih, kolikor je trajalo projektno obdobje - projekt se je zaključil konec lanskega leta - so projektni partnerji iz mehanizma ELENA uspešno počrpali sredstva tehnične pomoči v višini 1,3 milijona evrov. V okviru tehnične pomoči so projektni partnerji prejeli strokovno tehnično in pravno svetovanje, katerega rezultat so realizirane oz. načrtovane investicije v skupni višini 48 milijonov evrov, je za pojasnil Kosi, ki poudarja, da so se v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) v okviru omenjenega projekta na novo opredelila tudi pravila izvajanja tovrstnih projektov na področju Slovenije, saj do tega projekta niso imeli prakse s projekti, v katerem bi sodelovalo več mestnih občin. »Posledično smo se na začetku soočili s precejšnjim izzivom, da smo pripravili podlage za izvedbo projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva,« še dodaja Kosi. 

V okviru projekta je bilo navsezadnje v vseh treh občinah skupaj energetsko saniranih 79 javnih objektov, sledil bo še nakup 15 električnih vozil in izgradnja 12 polnilnih postaj za električna vozila, postavljena pa bo tudi solarna elektrarna moči 112 kW. V novomeški občini, ki je bila tudi vodilni partner konzorcija naročnikov oz. koordinator projekta, so s Petrolom uspešno realizirali tudi projekt hidravlične optimizacije vodovodnega sistema. Kot so nam sporočili iz novomeške občine, bo investicija energetske sanacije objektov v lasti mestne občine Novo mesto (sveženj I po modelu javno-zasebnega partnerstva) zagotovila prihranke energije v višini 2 GWh/letno.

Gre za enega prvih tovrstnih projektov javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji, izpostavlja Kosi in dodaja, da bo izvedba projektov vseh treh sodelujočih občin po ocenah doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 in učinkovitejši porabi energije, in sicer pričakujejo partnerji prihranke toplotne energije v višini 15 GWh/letno, električne energije v višini 5 GWh/letno ter zmanjšanje emisij CO2 v višini 3.500 t/letno.

V novomeški občini ocenjujejo, da je bil projekt uspešen, »saj smo uspešno dosegli vse cilje, ki jih narekuje mehanizem sofinanciranja (energetska učinkovitost, realizirane investicije…).« Dodajajo, da je njihova občina s pomočjo sofinanciranja EBRD ELENA pridobila pomembno finančno in strokovno pomoč pri realizaciji priprave projektov, »ki pomenijo za občino ključen korak naprej pri učinkovitem upravljanju z energijo in drugimi viri«. Obenem bodo energetsko sanirani javni objekti ob prihranku energije prinesli tudi izboljšane bivanjske pogoje za njihove uporabnike. »Zmanjševanje porabe energije pomeni posledično zmanjševanje škodljivih izpustov in v nekaterih primerih so projekti vodili tudi k večji uporabi obnovljivih virov energije (OVE),« še pridajajo.

 

Tudi v celjski občini, kjer so med drugim izvedli celovito energetsko sanacijo 8 objektov v občini ocenjujejo projekt kot uspešen, saj je mestna občina Celje na podlagi sofinanciranih storitev za pripravo tehnične in investicijske dokumentacije v vrednosti 126.784,00 EUR brez DDV, od katerih je bilo sofinanciranih 90 odstotkov neto vrednosti (114.106 EUR), prišla do izvedenih investicij energetske sanacije javnih objektov v višini več kot 4 milijone evrov in do začetka postopka za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije javne razsvetljave, ki pa še ni zaključen. V okviru energetske sanacije objektov je ocenjeno, da bodo doseženi prihranki v višini 1.954.357,45 EUR, kar pomeni 1.828.483 kWh zajamčenih prihrankov toplote in električne energije, so nam še sporočili iz celjske občine. Projekt se po njihovih navedbah od ostalih podobnih projektov razlikuje po visokem deležu sofinanciranja (90 % neto vrednosti), ki pa je namenjen pripravljalnim storitvam (investicijska in tehnična dokumentacija, pravno svetovanje idr.), obenem je bil pogoj za sofinanciranje realizacija investicije v višini 20-kratnika prejetih sredstev.

Poleg že zaključene energetske sanacije 22 objektov v lasti mestne občine Kranj v vrednosti 6,5 milijona evrov je v razpisni fazi za energetsko sanacijo še nadaljnjih 15 objektov v skupni vrednosti 5,5 milijona evrov, obenem bodo v primeru pridobitve dodatnih sredstev sledile še investicije na področju trajnostne mobilnosti v vrednosti približno milijon evrov, kar bo poleg zamenjave voznega parka z električnimi vozili vključevalo tudi postavitev električnih polnilnic, fotovoltaičnih elektrarn in nakup baterijskih hranilnikov električne energije, pojasnjuje Marko Hočevar iz mestne občine Kranj, ki pravi, da je bil projekt ELENA EBRD zelo pozitiven in spodbuden za nadaljnje delovanje na tem področju.

Tilen Kosi je še dejal, da je opisani projekt ELENA EBRD rezultat dobre prakse projekta ELENA EIB Ljubljana, ki je predstavljal prvi ELENA projekt v Sloveniji. »Posledica dobrega dela in uspešnega sodelovanja je očitno zanimanje ostalih mestnih občin in na podlagi tega smo sestavili nov konzorcij mestnih občin, ki po obsegu celo presega predmetnega – v primeru uspeha, tj. pridobitve EU sredstev, bo šlo za enega večjih URE in OVE projektov (kar se tiče javne infrastrukture – stavbe idr.) na področju Slovenije.«
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
248
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice