Arhiv novic

Arhiv novic

EU še vedno oddaljena od ciljev energetske učinkovitosti za leto 2020

EU ima za cilj energetske učinkovitosti zmanjšanje porabe energije za 20 odstotkov do leta 2020. Poraba primarne energije naj bi tako leta 2020 znašala največ 1.312 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), končna poraba energije pa ne več kot 959 Mtoe. Cilj EU za energetsko učinkovitost do leta 2030 je poraba primarne energije v višini največ 1.128 Mtoe in poraba končne energije v višini največ 846 Mtoe.

Poraba primarne energije je v letu 2018 dosegla 1.376 Mtoe in je bila za 0,71 odstotka nižja kot v letu 2017, poraba končne energije pa je dosegla 990 Mtoe in je bila za 0,02 odstotka višja kot v letu 2017.

Tako je bila leta 2018 poraba primarne energije v EU od ciljev za leto 2020 višja za 4,9 odstotka, od ciljev za leto 2030 pa za 22 odstotkov.

Poraba primarne energije v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala v 12 od 27 državah članicah EU, ostala stabilna v štirih in se zmanjšala v 11 državah članicah.

V primerjavi z letom 2017 je bilo največje povečanje zabeleženo v Estoniji (+9 %), sledili sta ji Latvija (+5 %) in Luksemburg (+4 %). Poraba primarne energije se je v Bolgariji povečala za 0,55 odstotka, v Romuniji pa za 0,3 odstotka.

Med 11 državami članicami EU, kjer se je poraba primarne energije med letoma 2017 in 2018 zmanjšala, je največji padec zabeležila Belgija (-5 %), sledile so ji Grčija in Avstrija (obe -3 %), Nemčija in Slovaška (obe -2 %). Poraba primarne energije na Hrvaškem se je zmanjšala za 1,2 odstotka, v Sloveniji pa je ostala stabilna.

Poraba končne energije je bila leta 2018 od ciljev za leto 2020 višja za 3,2 odstotka, od ciljev za leto 2030 pa za 17 odstotkov.

Poraba končne energije se je v primerjavi z letom 2017 povečala v 15 od 27 državah članicah EU, v šestih je ostala stabilna, v šestih drugih državah članicah EU pa je upadla.

Največji porast je bil na Malti (+6 %), sledili so ji Irska (+5 %), Latvija in Luksemburg (oba +4 %). Poraba primarne energije v Romuniji se je povečala za 1,3 odstotka, v Sloveniji pa za 2,04 odstotka.

Na nasprotnem koncu lestvice je bil največji padec v Grčiji (-5 %), sledili sta ji Avstrija (-3 %) in Nemčija (-1 %).

Poraba primarne energije v Bolgariji in na Hrvaškem je v letu 2018 ostala stabilna.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
207
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice