Arhiv novic

Arhiv novic

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, s katero se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. list RS, št. 74/16, v nadaljevanju: Uredba o podporah) se v skladu z zahtevo 43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ-1B (Ur. l. RS, št. 43/19, v nadaljevanju: EZ-1B), ki je glede izbora projektov za vstop v podporno shemo v 373. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: EZ-1) dodal nov peti odstavek, podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste zavarovanj ter merila za določitev njihove višine. Zaradi doseganja ciljev podpor se v manjši meri dopolnjujejo še nekatere druge določbe uredbe. 

Novela Uredbe o podporah prinaša podrobnejšo opredelitev pomenov nekaterih izrazov, kot so po zadnji noveli določeni v EZ-1, prinašajo pa tudi nekatere nove izraze skupaj z njihovimi opredelitvami. Konkretno se v Uredbo o podporah dodaja izraze, ki bolj določno opredeljujejo pojem promotorja, prijavitelja projekta in skupino projektov. Opisane spremembe so mestoma vključene v posameznih členih predloga uredbe. 

S predlagano spremembo Uredbe o podporah se kot izpostavljeno dodaja nov 22.a člen, v katerem se določa pravila glede zavarovanj za izvedbo tistih projektov, ki jih prijavijo promotorji. 

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 17. 2. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
487
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice