Arhiv novic

Arhiv novic

Vlada sprejela spremembe energetskega zakona

Z novelo energetskega zakona se v slovenski pravni red prenaša direktiva EU o spremembi direktive o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Spremembe, uvedene s spremenjeno evropsko direktivo (2019/692/EU) in prenesene s tem predlogom zakona, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami Evropske unije, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic Evropske unije v tretje države in iz njih, pojasnjujejo na vladi.

»Cilj direktive 2019/692/EU je vzpostavitev usklajenosti pravnega okvira v Evropski uniji ob hkratnem izogibanju izkrivljanju konkurence na notranjem trgu z energijo. S prenosom te direktive bodo odpravljene ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom zaradi neuporabe tržnih pravil Evropske unije za prenosne plinovode v tretje države in iz njih. Neuporaba teh pravil je predstavljala velik problem za notranji trg, zato je bilo evropsko zakonodajo potrebno spremeniti in dopolniti, kar je bilo storjeno z direktivo 2019/692/EU,« pravijo na vladi.

S predlogom novele energetskega zakona se spreminja tudi določba drugega odstavka 485. a člena EZ-1 glede prenosa upravljanja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina s Slovenskega državnega holdinga (SDH) na vlado, »kar je nujno potrebno za eventualno izvedbo postopka certificiranja operaterja v lastniško ločeno obliko delovanja (potreba po popravku je bila ugotovljena s strani Agencije za energijo)«.

Ob tem vlada izpostavlja, da ta določba ne vpliva na trenutno lastniško oz. upravljavsko situacijo - Plinovodi do nadaljnjega še naprej ostajajo v lastništvu družbe Plinhold in v upravljanju SDH. S predlaganim popravkom se namreč zgolj omogoča prehod v lastniško ločeno obliko delovanja v bodoče, ko in če bodo izpolnjeni predpisani pogoji ter sprejete odločitve, da do tega pride.

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
333
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice