Celostna grafična podoba portala

Celostna grafična podoba portala

Konceptualna razlaga simbola

Simbol vsebuje črki »T« in »E« kot začetnici besedne zveze “Trajnostna energija”. Zeleni del simbolizira zeleno energijo, okolju prijazno in je predstavljena v obliki drevesnega lista. Radialne črte simbolizirajo obnovljivost, večnost, trajnost.

 

 

Prenosi

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice